Καταψύκτες μπαούλα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑOΥΛΟ HYD 4420 A+

Καταψύκτες μπαούλα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ AB442

Καταψύκτες μπαούλα

Καταψύκτης μπαούλο HYD 1150 A+

Καταψύκτες μπαούλα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ HYD 2220 A+

Καταψύκτες μπαούλα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ HYD 3320 A+

Καταψύκτες μπαούλα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ HYD 5500 A+